Główny Lekarz Weterynarii informuje, że biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej oraz zapewnienia weterynaryjnych Władz Ukrainy o możliwości spełnienia wymagań przywozowych UE, od dnia 1 lipca 2023 r. Polska odstąpi od stosowania uproszczonych zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących ich właścicielom, w liczbie do 5 sztuk, przemieszczającym się z terytorium Ukrainy.

strona GIW https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/nowe-uproszczone-zasady-wjazdu-osob-przemieszczajacych-sie-z-ukrainy-ze-zwierzetami-domowymi

Od tego czasu zwierzęta muszą spełnić wszystkie wymagania określone prawem Unii Europejskiej:

I. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo) przemieszczane do państw członkowskich UE spełniają następujące wymagania.:

1) zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa,

2) zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne),

3) zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),

4) zwierzę jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) lub w określonych przypadkach lub ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne.

Jednocześnie informuję, że obecnie aby wyjechać na Ukrainę ze zwierzęciem towarzyszącym należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w świadectwie weterynaryjnym ustalonym przed wybuchem wojny.

Wymagania oraz świadectwo dostępne są na stronie GIW https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ukraina-wymagania-weterynaryjne

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwa-weterynaryjne-dla-zwierzat-towarzyszacych-przemieszczanych-do-panstw-trzecich

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski

II. Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące (ptaki, gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)

Link do strony GIW

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych

Jednocześnie informuję, że obecnie aby wyjechać na Ukrainę ze zwierzęciem towarzyszącym należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w świadectwie weterynaryjnym ustalonym przed wybuchem wojny.

Wymagania oraz świadectwo dostępne są na stronie GIW https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ukraina-wymagania-weterynaryjne

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwa-weterynaryjne-dla-zwierzat-towarzyszacych-przemieszczanych-do-panstw-trzecich