OPŁATY POBIERANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ

  Opłaty pobierane przez Inspekcję Weterynaryjną, określone są
  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2550.)

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (sejm.gov.pl)

  Dane do wpłaty:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
  ul. Andriollego 80
  05-400 Otwock
  NBP O/O Warszawa
  Nr konta: 42 1010 1010 0101 4222 3100 0000

  tytułem: opłata za…

  Potwierdzenie przelewu należy okazać przy odbiorze świadectwa lub dołączyć do składanych dokumentów.   OPŁATA SKARBOWA

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142)

   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

   Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

   Za co pobierana jest opłata skarbowa:

   • za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony w wysokości – 10,00 zł,
   • za wydanie zaświadczenia na wniosek strony w wysokości –17,00 zł,
   • za wydanie zezwolenia dla przewoźnika w wysokości – 616,00 zł (zezwolenie),
   • za wydanie poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, lub od każdej pełnej lub zaczętej stronicy w wysokości – 5,00 zł
   • za legalizację paszportu w wysokości – 26,00 zł
   • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości –17,00 zł.


   Dane do wpłaty:

   Urząd Miasta Otwocka
   ul. Armii Krajowej 5
   05-400 Otwock
   Bank Spółdzielczy w Otwocku
   Nr konta: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013

   Kontakt – Otwock – oficjalny portal miejski – serwis www

   tytułem: opłata skarbowa za…

   Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów.