Majątek

 

 

 

 

STAN POSIADANIA

Działka i budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest dzierżawiona od Starostwa Powiatowego w Otwocku

RZECZY MATERIALNE, KTÓRYMI DYSPONUJE PIW OTWOCK

L.P.

DZIAŁ

WARTOŚĆ

1.

Budynki i lokale

0 zł

2.

Maszyny energetyczne

0 zł

3.

Maszyny i aparaty zastosowanie: urządzenia biurowe, drukarki, komputery

109 660,00 zł

4.

Środki transportowe: samochody

205 468,00 zł

5.

Sprzęt techniczny: maszyny biurowe, urządzenia do badań laboratoryjnych

238 868,00 zł

 

Ogółem

553 996,00 zł