Przyjmowanie spraw


SPOSOBY ZAŁATWIANIA I PRZYJMOWANIA SPRAW


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie:

•Należy przesyłać na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku ul.Andriollego 80
•Bądź przesłać faxem na numer (22) 779-25-26.

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

•Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki od: 14.00 do 16.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Otwocku ul.Andriollego 80