Praca

15.11.2022

Ogłoszenie o potrzebie wyznaczenia do czynności urzędowych na 2023 rok

Zgłoszenie wstępnej gotowości

 

22.06.2022

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Zgłoszenie wstępnej gotowości

 

17.11.2021

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Zgłoszenie wstępnej gotowości

 

5.10.2021

Ogłoszenie o nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności.

Ogłoszenie o nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

24.11.2020

Ogłoszenie o potrzebie wyznaczenia do wykonywania czynnosci urzedowych w 2021 roku.

Zgłoszenie wstępnej gotowości do wykonywania czynności z wyznaczenia

 

23.09.2020

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności urzędowych - czynności pomocnicze przy badaniu mięsa

 

14.01.2020

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego

 

25.11.2019

Ogłoszenie PLW w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności urzędowych od 01.01.2020 do 31.12.2020

Ogłoszenie o wyznaczeniach do czynności urzedowych na 2020 r

Zgłoszenie wstepnej gotowości do podjecia czynności z wyznaczenia

 

 

22.02.2019

Punktacja zgłoszeń
do ogłoszenia PLW w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności urzędowych od 01.03.2019 do 31.12.2019
1. 50 pkt
2. 40 pkt

 

7.02.2019

Ogłoszenie PLW w Otwocku o potrzebie wyznaczenia do czynności urzedowych od 01.03.2019 do 31.12.2019 - pobierz pdf

 

12.12.2018

Punktacja zgłoszeń wstępnej gotowości do podjecia czynności z wyznaczenia - pobierz pdf

 

22.11.2018

Ogłoszenie o wyznaczeniach do czynności urzędowych na 2019 rok - pobierz pdf

 

11.05.2018

Ogłoszenie o wyznaczeniu do czynności urzedowych od 25.05.2018 - pobierz pdf

 

30.04.2018

Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska pracy - Sekretarz kierownika jednostki - pobierz pdf

 

30.04.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - Inspektor weterynaryjny - pobierz pdf

 

29.11.2017

Ogłoszenie o wyznaczeniu do czynności urzędowych lekarzy weterynarii świadczących usługi w ramach zakładu leczniczego - pobierz pdf

 

20.11.2017

Ogłoszenie o w sprawie wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na 2018 r. - pobierz pdf

 

24.10.2017

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii posiadających odpowiednie kwalifikacje do  wykonywania czynności nadzoru nad transportem, ubojem oraz pobieranie próbek w okresie do 31.02.2017r  - pobierz pdf

 

12.10.2017

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko inspektora weterynaryjnego d.s bezpieczeństwa żywności w PIW w Otwocku - pobierz pdf

 

16.11.2016

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku o wyznaczeniach na 2017r. - pobierz pdf

 

8.05.2015

Ogłoszenie o naborze -inspektor weterynaryjny do spraw kontroli wzajemnej zgodności - pobierz pdf

 

16.09.2014

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko inspektora weterynaryjnego d/s ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - pobierz pdf

 

2.10.2014

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - pobierz pdf

 

31.10.2014

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjno - kadroewych (zastępstwo) - pobierz pdf