Organy i pracownicy

ORGANY

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku
lek. wet. Grzegorz Kurkowski
ul. Andriollego 80
05-400 Otwock
KONTAKT:
tel. kom.: 694-465-881
tel.: (22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl
      grzegorz.kurkowski@otwock.piw.gov.pl

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku
lek. wet. Anna Janulewska - Nowosad
ul. Andriollego 80
05-400 Otwock
KONTAKT:
tel. kom.: 694-465-882
tel.: (22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl
    anna.janulewska-nowosad@otwock.piw.gov.pl

ZESPOŁY PRACOWNIKÓW

Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności
mgr inż. Anna Urbaniak
lek. wet. Magdalena Stępień
lek. wet. Dariusz Stefańczyk
KONTAKT:
tel. kom.: 660-697-244
tel.: (22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl

Zespół do spraw Pasz I Utylizacji
mgr inż. Iweta Pokusa
tel.: (22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl

mgr inż. Przemysław Nyske
tel.: (22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl

Zespół do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt
lek. wet. Anna Gozdek
lek. wet. Monika Stojko
KONTAKT:
tel. kom.: 694-465-883
tel.:(22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl

Zespół do spraw Finansowo - Księgowych i Administracyjnych
mgr Elżbieta Buczkowska
mgr Izabela Szostak
Anna Floriańczyk
mgr Katarzyna Baranowska
KONTAKT:
tel.:(22)779-25-26
fax: (22)779-25-26
e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl

OBSŁUGA PRAWNA
mgr Krzysztof Mirończuk