Aktualności

19.01.2022

Zarządzenie MWLW nr 3 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie egzaminu z pasz leczniczych

19.08.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

 

19.08.2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

1.Bilans

2.Rachunek zysków i strat jednostki

3.Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4.Informacja dodatkowa

 

18.08.2020

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku z dnia 14.08.2020r.

10.05.2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

14.03.2019

Ogłoszenie o zorganizowaniu szkolenia dla hodowców chcących dokonywać uboju zwierząt na użytek własny

25.09.2018

Informacja o szkoleniu dla osób chcących prowadzić ubój na użytek własny

25.09.2018

Zgłoszenie na szkolenie dla osób chcących prowadzić ubój na użytek własny

24.01.2017

Ulotka informacyjna dla hodowców trzody chlewnej - Uwaga ASF!

25.10.2017

Rozporządzenie Nr.17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r  w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy

2.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 2 MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

23.12.216 - Ptasia grypa

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi

Informacja dla hodowców drobiu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku

16.12.2016

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

21.11.2016

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych dobadania mięsa na użytek własny

16.11.2016

Apel do hodowców trzody chlewnej - Ulotka informacyjna ASF

16.11.2016

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

16.11.2016

Informacja dla hodowców trzody chlewniej dotyczaca obowiazku identyfikacji i rejestracji świń

19.10.2016

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo inspektora weterynaryjnego d.s  zdrowia i ochrony zwierząt z terminem ofert do 31.10.2016

12.10.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku uprzejmie zawiadamia, że wszczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 2 listopad 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku  czynności urzędowych

7.01.2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia do czynności urzędowych od 01.02.2016r  w zakresie nadzoru nad ubojem, rozbiorem i przetwórstwem.

10.12.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku czynności urzędowych

8.12.2015

Wyniki testu ze  znajomości zagadnień   o których mowa w  załączniku I, sekcja III, rozdział IV do Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

30.11.2015

Zawiadominie o teście dla Lekarzy weterynarii w dniu 06.12.2015r dotyczącym wykonywaniaw okresie 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku czynności urzędowych w zakresie nadzoru nad ubojem, rozbiorem i przetwórstwem.

13.11.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku czynności urzędowych w zakresie nadzoru nad ubojem, rozbiorem i przetwórstwem.

28.10.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 19 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku czynności urzędowych w zakładzie Agra Podlasie Sp. z o.o. Duchnów ul. Góry Warszawskie 25, 05-462 Wiązowna

03.08.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 19 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku czynności urzędowych.

14.05.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 15 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku czynności urzędowych.

30.03.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 01 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku czynności urzędowych.

8.12.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie 01.12.2015 do 31.12.2015 roku czynności urzędowych.

13.11.2013

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku zawiadamia, że może nieodpłatnie przekazać innej jednostce samochód osobowy marki Fiat Panda rocznik 2004.

18.07.2013

Ulotka informacyjna - Afrykański Pomór świń

16.07.2013 

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt